27-06-2018 10:22 13

KURUMSAL KİMLİK NEDİR?

Başarılı bir kurumsal kimlik oluşması için olmazsa olmazlar şunlardır;

1. Kurumsal kimlik çalışması süresince, firmanın ihtiyaçları, vizyonu, misyonu ve hedefleri doğrultusunda şirket yapısı belirlenerek öncelikle stratejik birimler oluşturulmalıdır. Şirket yapısı oluşturulurken; işletmelerin büyüklüğüne, çalışma alanı, gelişme planlarına, v.b. özelliklerine göre farklılıklar gösterebilir.

2. Kurumsallaşmak için mutlaka İnsan Kaynakları Biriminin oluşturulması gerekliliğidir. Çünkü işyerinden daha fazla verim ve kazanç sağlayabilmek için insanın gücünden faydalanıldığı gerçeği unutulmamalıdır. İnsan Kaynakları Birimi işyerinin verimliliğini ve karlılığını arttırmada en önemli birimdir. Nasıl ki vücudumuzun çalışması için kalbe ihtiyaç varsa, kurumsallaşma içinde İnsan Kaynakları Biriminin önemi o kadar büyüktür.

3. Stratejik Planlamalar yapılmalı ve bu planların objektif, ölçülebilir olmasına dikkat edilmelidir.

4. Her çalışanın mutlaka görev tanımları ve yaptığı işin tanımları olmalıdır. Yetki ve sorumluklar net olarak belirlenmelidir.

5. Kişilere bağımlı olmadan işlerin aksamadan devam etmesi için yazılı kurallar ve yazılı prosedürler belirlenmelidir. Örneğin çalışanınız, istifa etse, izinli ,raporlu , hasta olsa vb. durumlar gerçekleşmesi durumunda işler de hiçbir problem oluşmadan yapılmalıdır.

6. Tüm bölümler için yönetmelikler, prosedürler ve hatta gerekliyse kullanım kılavuzları oluşturulmalıdır.  Örneğin; Satınalma Yönetmeliği, Prim Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği, Ödül Yönetmeliği, Harcırah Yönetmeliği, Kalite Sistemleri Yönetmeliği, Eğitim Yönetmeliği, Bütçe Yönetmeliği vb. oluşturulmalıdır.

7. Bir kural, bir yönetmelik, bir kurum çalışma kılavuzu hazırlamadan önce mutlaka tüm personelden görüş alınmalıdır. Üst yönetim kural koyar ancak çalışanlar kurallara uymaz ise sistem kurmak hiçbir işe yaramaz. Çünkü sistemi devam ettirecek olan çalışanlardır.

8. Son olarak firmanın bir hedefi olmalıdır. Konulan bu hedefe nasıl ulaşılması konusunda personelin görüşü alınarak, fikri sorularak, çalışanlar sisteme dahil edilmelidir. Bu durum işverene her zaman kazanç getirir. Çalışan kendini dahil hissettiği sistemde  kurallara uyar, uygular, olumsuzluklar karşısında  bahaneler üretmek yerine işini sahiplenir, kendini firmanın bir parçası olarak görür bundan dolayı ise  işyerine bağlılığı artar ve dolayısıyla motivasyonuyla, başarısı artmış olur.